Český Institut Metabolického syndromu

Institut pro metabolický syndrom v ČR

Na základě mezinárodních zkušeností firmy Fournier Pharma podnítili zástupci Laboratoires Fournier v ČR vznik národního tj. Českého Institutu pro metabolický syndrom, jehož vedením jsem byla pověřena.

Členy institutu jsou čeští experti v kardiologii, hypertenziologii, diabetologii, obezitologii, lipidologii a také jeden zástupce praktických lékařů. Cíle našeho Institutu budou navazovat na aktivity mezinárodního Institutu, přičemž se chceme zaměřit především na praktické lékaře. Praktičtí lékaři se totiž při své každodenní praxi setkávají nejčastěji s pacienty s metabolickým syndromem, který se vyskytuje u 25 % žen a 32 % mužů, jak vyplývá z české epidemiologické studie provedené u populace ve věku 25-64 let (koordinátor R. Cífková, IKEM Praha). Ve vyšších věkových skupinách by byla prevalence ještě vyšší.

Druhou skupinu, na kterou se chceme zaměřit, představují jedinci postižení metabolickým syndromem event. další osoby z populace, mezi nimiž chceme písemně i ústně rozšiřovat informace o rizicích metabolického syndromu a o zdravém životním stylu.

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC, předsedkyně Českého institutu pro metabolický syndrom, o.p.s.

 

 

 

Český Institut pro metabolický syndrom 

Členové Českého Institutu pro metabolický syndrom v abecedním řazení. 

 

Stanovy 

Statut obecně prospěšné společnosti Český institut metabolického syndromu, o.p.s. 

 

Výroční zprávy 

Dosud zveřejněné výroční zprávy. 

 

Informace o vzniku Institutu pro metabolický syndrom v ČR 

Na základě mezinárodních zkušeností firmy Fournier Pharma iniciovali zástupci Laboratoires Fournier v ČR vznik národního tj. Českého Institutu pro metabolický syndrom, jehož vedením jsem byla pověřena. Členové insitutu jsou čeští experti v kardiologii, diabetologii a lipidologii. 

 

Celostátní semináře ČIMS, o.p.s. - pozvánky