Český Institut Metabolického syndromu

Odkazy

Stránky Mezinárodního Institutu
pro metabolický syndrom

www.metabolicsyndromeinstitute.com

Stránky Mezinárodního Institutu pro metabolický syndrom

Abbott Česká republika
www.abbott.cz

Abbott Česká republika

Česká společnost pro aterosklerózu
www.athero.cz

R3I
www.r3i.org

Česká diabetologická společnost
www.diab.cz

MSD
www.msdi.cz

Česká obezitologická společnost
www.obesitas.cz

dietní poradna Kristýny Skalické
http://www.koutekzdravi.net/?pg=kontakt

 

Česká lékařská společnost
www.cls.cz/spolecnosti/cls21.htm

 

Česká angiologická společnost
www.angiologie.cz

 

Česká společnost pro hypertenzi
www.hypertension.cz

 

Česká kardiologická společnost
www.kardio-cz.cz

 

Česká společnost klinické biochemie
www.cskb.cz

 

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
www.svl.cz

 

Sdružení praktických lékařů
www.splcr.cz

 

Česká internistická společnost
www.vnitrnilekarstvi.cz

Česká internistická společnost

 

Česká gastroenterologická společnost
www.cgs-cls.cz

Česká gastroenterologická společnost