Český Institut Metabolického syndromu

Český institut metabolického syndromu získal dotaci na projekt vzdělávání pedagogů

 

 

 

 

 

Český institut metabolického syndromu získal dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti aktivní podpory zdraví“ v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF (číslo smlouvy: GD 3838/2012 CZ.1.07/1.3.43/02.0006).

Projekt měl dva specifické cíle:

1. přispět ke zdravému životnímu stylu - být prevencí metabolických chorob jako je metabolický syndrom, nadváha, obezita, cukrovka 2. typu, kde nejčastější příčinou jsou špatné návyky, ale i závislost na informačních technologiích, gemblerství apod.

2. seznámit s nejčastějšími rizikovými faktory (aterosklerózy - kornatění tepen, především na srdci a mozku, ale také na ledvinách i periferních tepnách, hlavně na tepnách dolních končetin), jejichž nejčastější příčinou je závislost na drogách a dalších návykových látkách (tabáku, alkoholu).

Projekt byl určen pro učitele základních škol v regionu Královéhradeckého kraje. Základní motto projektu znělo „Škola jako výchovný činitel při formování návyků v oblasti aktivní podpory zdraví“. Datum zahájení realizace bylo 1. 4. 2013, datum ukončení realizace 30. 9. 2014.

Obsah programu se skládal z edukace učitelů základních škol v následujících okruzích a tématech:

1. Současný stav problematiky - ochrana veřejného zdraví, úroveň v české populaci 

2. Výskyt častých nemocí v české populaci a ve světě - prevalence kardiovaskulárních nemocí, jejich rizikové faktory, možnosti ovlivnění

3. Metabolický syndrom - hrozba 21. století

4. Výskyt cukrovky 2. typu, rizikové faktory, možnosti prevence 

5. Výskyt častých zhoubných nádorů tlustého střeva, plic, prsu - rizikové faktory, možnosti prevence 

6. Životní styl - návyky stravovací, pohyb, stres, kouření 

7. Sedavý způsob života, jeho následky 

8. Zdravá racionální strava, následky vysokotučné a vysokoenergetické stravy 

9. Kouření - závislost na tabáku, následky aktivního a pasivního kouření 

10. Možností v odvykání kouření. Ekonomické pozadí kouření 

11. Alkohol - mírná konzumace až abusus alkoholu a jeho následky 

12. Chronický stres a jeho následky na duševním i tělesném zdraví 

13. Jak ovlivnit životní styl a jak to ovlivní výskyt častých nemocí? 

14. Závislost na návykových látkách - prevence, léčba

15. Motivace ke zdravému životnímu stylu a ochraně svého zdraví a zdraví celé populace

 

  Zpět