Český Institut Metabolického syndromu

Co je to (kardio)metabolický syndrom?

Metabolický syndrom, a ještě výstižněji kardiometabolický syndrom (KMS), je soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a vznikají velmi pravděpodobně na podkladě inzulínové rezistence.

Číst dále: Co je to (kardio)metabolický syndrom? 

 

16. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. - registrujte se do 16. března 2022! 

Akce České společnosti pro aterosklerózu pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhne 17. března 2022 v Hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň. 

15. celostátní seminář ČIMS proběhne 18. března 2021 - sledujte videopozvánku! 

Letošní virtuální seminář ČIMS bude zaměřen na možnosti telemedicíny a pozvání přijali přední odborníci na léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Sledujte VIDEO-pozvánku prof. MUDr. Hany Rosolové, DrSc., předsedkyně ČIMS 

14. celostátní seminář ČIMS – sledujte záznam semináře  

Letošní téma bylo vysoce aktuální – Kardiometabolické riziko a srdeční selhání. Přední čeští odborníci se věnovali současnému pohledu na diagnostiku a léčbu srdečního selhání a rizikům tohoto onemocnění a nechyběl ani pohled diabetologa na roli inhibitorů SGLT-2 v léčbě srdečního selhání. 

Přínos nové fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem k léčbě dyslipidemií a ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika 

Fixní kombinace moderního a silného rosuvastatinu s ezetimibem bude jistě velmi prospěšná v léčbě dyslipidemií a měla by zlepšit adherenci pacientů k hypolipidemické léčbě, a tím i lepší dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu případně sekundárního cíle – non-HDL-cholesterolu nebo koncentrace apolipoproteinu B. Účinná léčba hypercholesterolemie je jedna z nejdůležitějších cest ke snížení celkového KV rizika v sekundární i primární prevenci KVO. 

Novinky

16. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Akce České společnosti pro aterosklerózu pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhne 17. března 2022 v Hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň. 

15. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. proběhne virtuálně 18. března 2021 

Odpolední odborné sympozium probíhá ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ČLK). Jste srdečně zváni!  

14. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Seminář se letos konal v novém termínu - 25. června 2020 od 16:00 v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, ale proběhl paralelně také online!