Český Institut Metabolického syndromu

Co je to (kardio)metabolický syndrom?

Metabolický syndrom, a ještě výstižněji kardiometabolický syndrom (KMS), je soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a vznikají velmi pravděpodobně na podkladě inzulínové rezistence.

Číst dále: Co je to (kardio)metabolický syndrom? 

 

Novinky

Metabolický syndrom zabíjí tiše a bez bolesti. O to však častěji! 

Ve středu 21. června 2017 se v Praze za účasti předních odborníků konala tisková konference Metabolický syndrom zabíjí tiše a bez bolesti. O to však častěji!  

Paradox obezity 

V posledních letech se ukázaly nové překvapující výsledky ve studiích sledujících hmotnost a úmrtnost. Pacienti s vyšším BMI měli nižší úmrtnost než pacienti s nižší hmotností. Tento fenomén se nazývá paradox obezity.  

Léčba dyslipidemie u pacientů s metabolickým syndromem 

Dyslipidemie je jednou ze základních součástí metabolického syndromu. Charakterizována je zvýšenou hladinou triglyceridů, nízkým HDL-cholesterolem a zvýšenou koncentrací malých aterogenních LDL částic. Základním krokem v léčbě by vždy měly být změny životního stylu, především změna stravovacích návyků, optimalizace hmotnosti a nekouření. Farmakoterapie DLP je indikována, pokud je u konkrétního pacienta velmi vysoké nebo vysoké riziko fatální kardiovaskulární příhody ve výhledu 10 let a současně je vyšší než cílový LDL-cholesterol.